Amazing Grace - Siphila Ngegunya - Album

Amazing Grace - Siphila Ngegunya - Album

TRACKS ON THIS ALBUM

01. Wena Ungu Jehova

02. Baba Siyabonga

03. Othina Siphila Ngegunya

04. Inkosi Yehla

05. Ngikhululiwe

06. Haleluya Jesu Siyabonga

07. Siyabonga Nsothando

08. Baba nazinkuni

09. Sizohlala kuwe

10. Amen

11. Lalela Jehova

12. Akusibo bonke

13. Sekuyezwakala

14. Akekho Ongalinganiswa Nawe

15. Akasibaleli Amandla

16. Siletha Konke

17. Thandaza Ukholwe

Song Details
Composer / Producer Nhlanhla s. Gebashe
ISRC CODE ISRC-ZA-A70-19-10001 - 17
Original Artist Nhlanhla s. Gebashe

Write a review

Please login or register to review
  • R100.00